Taulov Bibel-Maraton

er en mulighed for at læse Bibelen sammenhængende fra start til slut.

Bibelen er en stor bog, alle kender mindst et par historier derfra, men hvad med alt det andet, som står i den gamle bog. Meget er svært at forstå og andet er svært at finde meningen i. Der findes utallige modsigelser og modsætninger i teksten, og derfor er Bibelen meget vanskelig at læse på egen hånd.

Bibel-Maraton tilbyder et følgeskab, som gør det lettere at læse de store og skønne, gamle tekster.

Taulov Bibel-Maraton er inspireret af en litterær læsning – altså en læsning som ser hver enkelt tekst som sammenhængende og meningsfuld. Altså ser på: Hvad vil denne tekst fortælle, hvorfor er den fortalt sådan? Mange oplysninger, om både tid, sted og slægts-tavler og talværdier, kan læses som symbolske værdier – men det fratager jo ikke Bibelen sin sandhedsværdi – det betyder bare, at bogen ikke læses som den ord-rette sandhed i et leksikon, men som en guddommelig, livsvigtig fortælling.

På denne side findes introduktioner til Bibel-teksten, opdelt i læseperioder, samt noter til de enkelte Bibel-tekster. Heri er forklaringer på gamle ord og navne, forslag til symbolske tolkninger, henvisninger til sammenhængen og fremhævede ”Aha-oplevelser”.

Alt sammen for at gøre Bibel-læsningen lettere og modvirke læse-stop – og for at åbne læserens øjne for den guldgrube af fortællinger, billeder, sammenhænge og strø-tanker, som findes i denne bog – kort sagt for at gøre Bibel-læsning mere spændende.

Materialet er skabt af mig ud fra inspiration i Benny Grey Schusters kursus ”Bibelen fra Alfa til Omega”

Sognepræst

Lars Seeberg