BIBELMARATON – OPTAKT
læs og hent den styk for styk som pdf-fil nederst på siden.

Bibelmaraton – fordi dette læse-projekt minder om et maraton-løb: U-overskueligt langt, u-overkommeligt langt. 42 km løb er for meget; men vi kunne måske løbe et par kilometer dagligt, holde hvil og tanke op og så alligevel nå 42 km i alt!
Vi skal ud på et maratonløb, det lang løb gennem Bibelen. En lang distance ligger foran, men vi har “depoter” lagt ud på vejen. Hver 14. dag er der pit-stop, hvor der kan tankes op til næste etape på rejsen.

Der vil sikkert komme “kriser” undervejs. Teksten kan blive netop u-overkommelig eller u-overskuelig; men husk på, at ingen tekst er længere end den mindste bid, den deles op i. Hvis teksten bliver for lang, så læs i små afsnit og sæt en streg, hvor du er kommet til, så vil du se, du alligevel kommer frem. Men brug helst de afsnit, teksten i forvejen er opdelt i for at teksten giver mest mulig mening.

Der vil være tekster, der bliver vanskelige at passere. Står der virkelig sådan? Eller: Hvorfor gør Gud sådan? En krise i forløbet behøver ikke at komme inde fra én selv. Den kan komme, fordi “Bibelen spænder ben” for én, at de bibelske tekster viser sider af Gud, som vi ikke normalt forbinder med det billede, vi har af Gud.
Det er min påstand at Bibelen ikke kan forstås i små bidder. Ved at grave i detaljen, splitter vi fortællingen i atomer og billedet opløses. Når vi standser ved noget svært eller uforståeligt, så skal vi netop læse videre (måske uden at forstå) – og der vil bagefter tegne sig et billede, hvor detaljen ”passer ind”.

Der er stor sandsynlighed for, at I på et tidspunkt ”går død” eller ”rammer muren” (Maraton-sprog) Det vil ske, første gang, efter et par gange her; fordi vi da løber ind i nogle tekster som er enten lovtekster eller bygge-beskrivelser til templet eller slægtstavler. De kan virke underligt u-vedkommende, fordi det jo ikke er vores verden det handler om – og man kan tænke ”hvad skal vi med det?” Men vi kan faktisk godt læse tekster, som ikke direkte taler til os – bare læse dem som tekster – og altså komme videre..
Hele GT handler om, hvordan Gud etablerer en verden for mennesker at leve i – skaber et rum, sætter nogle faste rammer for menneskenes tilværelse i verden – og hele tiden husker os alle på, at Gud rækker fra evighed til evighed – altså Gud var gud for alle vore forfædre – og alle andre mennesker har i begyndelsen samme stamfader: Gud.
De mange lange remser og registre i GT er med til at opbygge dette billede af Gud, som altid våger over verden og sørger for os og forsøger at bygge en tryg og god verden op omkring os.
GT er samlet set jo en optakt til NT; det var fordi denne verden med trygge rammer og ordnede forhold ikke var nok til at sikre os det gode liv – at Gud var nødt til at ”prøve noget andet” – og sendte Kristus til verden.
Men det er altså under dé forudsætninger, at GT skal læses – og kan læses…

Lad det være sagt med det samme. Jeg vil ikke begive mig ud i detaljerede fortolkninger af de tekster, vi skal læse.
Vi skal hver løbe vores eget løb og læse teksterne med de forudsætninger og de briller som er vores egne og få hver vores oplevelse af den store læsning..
De introduktioner, jeg vil give, er tænkt til at lette den videre læsning. Hver gang vil I få en slags oversigt med hjem, men det har mere karakter af noter, som påpeger ting, der er værd at bemærke undervejs.
Der kan altid stilles afklarende spørgsmål; men der kan ikke diskuteres holdninger eller tolkninger. Ellers bliver vi aldrig færdig!!
Skulle I køre helt fast midt i en hjemme-læsning og være låst af et spørgsmål, så må I altid ringe til mig

Praktisk

om Bibelen: Brug bogen, bræk den, streg og skriv til.. BRUG IKKE BIBELENS EGNE NOTER!!
LÆS FAKTA-SIDERNE SIDST !! De kan hurtigt give jer et fastlåst billede af hvad I nu skal læse..

 


Nedenfor ligger hele biblen som pdf-filer, opdelt i læreperiode. God læselyst.

  1. Introduktion - 1.Mosebog

  1. Oversigt 1.Mosebog

  2. Introduktion 2.Mosebog og 3.Mosebog

  2. Oversigt 2.Mosebog og 3. Mosebog

  3. Introduktion 4.Mosebog og 5. Mosebog

  3. Oversigt 4. Mosebog og 5. Mosebog

  4. Intro Josvabogen og Dommerbogen

  4. Oversigt Josvabogen og Dommerbogen

  5. Intro 1. Samuelsbog og 2. Samuelsbog

  5. Oversigt 1.Samuelsbog og 2.Samuelsbog

  6. Intro 1.Kongebog og 2.Kongebog

  6. Oversigt 1.Kongebog og 2.Kongebog

  7. Intro 1.&2.Krønikebog Ezras og Nehemias bog

  7. Oversigt 1.&2. Krønikebog - Ezras og Nehemias bog

  8. Intro Esthers bog og Jobs bog

  8. Oversigt Esters bog og Jobs bog

  9. Salmernes bog

  9. Oversigt Salmernes bog Sl.1-72

  10. Intro Sl.74-150, Ordsprogenes Bog og Prædikerens Bog – Højsangen

  10. Oversigt Salmernes bog, Sl. 73-150 – Ordsprogenes Bog og Prædikerens Bog – Højsangen

  11. Intro Esajas bog, kap 1-39

  11. Oversigt Esajas bog, kap 1-39

  11B. Oversigtsplan Esajas bog

  12. Intro Esajas bog, kap 40-66

  12. Oversigt Esajas bog, kap 40-66

  13. Ekskurs om Skrifterne Koranen, Talmud, Gammel Testamente

  13. Intro Jeremias bog, kap 1-35

  13. Oversigt Jeremias bog, kap 1-35

  14. Intro Jeremias bog, kap 36-52 og Klagesangene

  14. Oversigt Jeremias bog, kap 36-52 og Klagesangene

  15. Intro Ezekiels bog

  15. Oversigt Ezekiels bog

  16. Intro Profetbøgerne Daniel – Hoseas – Amos – Joel – Obadia

  16. Oversigt Profetbøgerne Daniel – Hoseas – Amos – Joel – Obadia

  17. Intro Profetbøgerne Jonas – Mika – Nahum – Habakkuk – Sefanias – Haggaj – Sakarias – Malakias

  17. Oversigt Profetbøgerne Jonas – Mika – Nahum – Habakkuk – Sefanias – Haggaj – Sakarias – Malakias

  18. Intro Ny Testamente, Matthæus-evangeliet

  18. Oversigt Matthæus-evangeliet

  19. Intro Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet

  19. Oversigt Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet

  20. Intro Johannes-evangeliet

  20. Oversigt Johannes-evangeliet

  21. Intro Apostlenes Gerninger (ApG)

  21. Oversigt Apostlenes Gerninger (ApG)

  22. Intro Romerbrevet, 1. Korintherbrev, 2. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet

  22. Oversigt Romerbrevet, 1. Korintherbrev, 2. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet

  23. Intro Kolossenserbrevet – 1. og 2. Thessalonikerbrev –

  23. Oversigt Kolossenserbrevet – 1. og 2. Thessalonikerbrev –

  24. Intro Johannes Åbenbaring

  24. Oversigt Johannes Åbenbaring

  Bibelen – Forkortelser

  Bibelen som bibliotek

  Bibelens mål og vægt