Udgivet tir d. 14. apr 2020, kl. 14:12

Kære alle

Taulov kirke oplever for tid en helt ny måde at være kirke på. Gudstjenester og alle arrangementer i sognegården er aflyste pga. corona-udbruddet. Men kirken er stadigt levende.

Som mange sikkert har set, har præsterne lagt videoklip med minigudstjenester på nettet, og Dorthe og Louise har indspillet/-sunget flere salmer, som også kan findes på kirkens hjemmeside.

Konfirmationer er flyttet til august, og mange barnedåb og bryllupper er blevet udskudt. Begravelser og bisættelser finder sted under de særlige vilkår, at følget maksimalt må omfatte ca. 35 personer.

På kirkegården arbejder Mike og gravermedhjælperne under iagttagelse af afstandskrav næsten som normalt. Og kirketjenerne sørger for at især kirken, men også sognegården holdes rengjorte.

Menighedsrådet har måttet aflyse sit møde i marts, og vi holder heller ikke møde i april. Det kan lade sig gøre, fordi vi har driften i god gænge med præster og personale, der samarbejder om at få det bedst mulige ud af tingenes tilstand.

Finn og Bente som præster, Jytte, Mike og Dorthe som personalerepræsentanter, Ove Brorsbøl som kontaktperson og undertegnede som formand for menighedsrådet har foreløbigt holdt to strategimøder, hvor en lang række helt praktiske tiltag er blevet drøftet og besluttet.

Men undtagelsestilstanden vil vare et stykke tid endnu.
Det betyder bl.a., at Menigheds- og Valgorienteringsmødet er udskudt fra 12. maj til 9. juni. Vi vil sørge for, at den årlige beretning vil kunne være klar til husstandsomdeling inden 9. juni.

Forårsmånederne er traditionelt tidspunktet, hvor vi modtager provstiets foreløbige økonomiudmeldinger vedrørende det kommende år, og hvor menighedsrådet udarbejder sit første udkast til driftsbudget. Processen bliver i år forsinket et par måneder, men umiddelbart synes det ikke at få praktiske betydninger for Taulov kirke. – Vi er præste- og personalemæssigt særdeles velkørende, og vi har de økonomiske rammer, som er nødvendig både til dagligdagen og de særlige forhold, som pt. påvirker os.

Som mange ved, måtte sognerejsen op til påske aflyses, og det samme kommer til at gælde for sogneudflugten, der har været berammet til 9. juni. Det er selvfølgelig ærgerligt, at store forarbejder dermed ikke har kunne bære frugt, men i det store perspektiv kunne det have været meget værre.

Større forsamlinger er indtil videre aflyst indtil 31. august. – Mig bekendt har ingen endnu oplyst størrelsen på en ”større forsamling”. Vi skal ikke tage sorger på forskud, men må se, hvordan det vil kunne influere på fejringen af Taulov kirkes 850-års jubilæum sidst i august.

Med denne lille orientering vil jeg blot oplyse, at kirken holdes levende i denne corona-tid.
Og hvem, der måtte sidde med behov for en snak, er altid velkommen til at kontakte præsterne.

Lad os håbe, vi i løbet af sommeren igen kan mødes under med sædvanlige former.

De bedste hilsner
Niels Chr. Henneberg

14. april 2020

Kategorier Ukategoriseret