Udgivet tor d. 17. sep 2020, kl. 23:09

Tirsdag d. 15. september 2020 blev der holdt valgforsamling i sognegården.

Efter et nyt regelsæt fra Kirkeministeriet vælges nye menighedsråd nu af de sognemedlemmer, der møder op til valgforsamling. Man kan godt tale om sognets generalforsamling.

57 medlemmer af menigheden i Taulov Sogn blev registret og fik udleveret stemmesedler.

Corona-situationen afholdt flere trofaste kirkegængere fra at møde op. Kirkeministeriet har af den grund ikke åbnet for afstemning ved fuldmagt, så flere måtte desværre kigge forgæves efter muligheden for at deltage i valget.

Til valget opstillede 7 af de nuværende medlemmer af menighedsrådet, og 4 kandidater stillede op for første gang.

Til det menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent 2020, og som derefter vil fungere i en 4-års periode, valgtes følgende 9 medlemmer:

 • Conny Jensen
 • Frank Nissen
 • Kristoffer Eriksen
 • Lisbeth Bagunck
 • Niels Chr.  Henneberg
 • Niels Jørn Krogh
 • Ove Brorsbøl
 • Peter Holm
 • Sven Kjær

Efter valg af det ny menighedsråd blev der stemt om 3 suppleantpladser, som gik til:

 • Henning Erbs
 • Leif Larsen
 • Thomas V. Mikkelsen

Kirkeministeriets nye regelsæt, der således i praksis har det tidligere ”fredsvalg” som udgangspunkt, åbner dog mulighed for afstemningsvalg d. 17. nov. 2020, hvis der senest d. 13. oktober indleveres alternative kandidatlister.

På valgbestyrelsens vegne
Niels Chr. Henneberg

 

Kategorier Ukategoriseret