Torsdag d. 28. marts 2019, kl. 19:30

Danmark er en søfartsnation. I mere end 1000 år har danske skibe pløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, enten ombord eller ved at oprette Sømands- og Udlandskirker i mange lande.
Ronald Pedersen har i over 30 år været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt om i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London), samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år. Alle årene i samarbejde med sin hustru Inge. Han vil fortælle om de danskes færden gennem tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.