Tirsdag d. 9. juni 2020, Kl. 19:30 til kl. 22:00

Dette møde var oprindeligt planlagt til den 12. maj. Det er et orienteringsmøde om menighedsrådets forskellige funktioner. Der vil blive orienteret om sognets økonomiske situation, om personaleforhold, kirkens bygninger og kirkegården og om medlemmernes forskellige arbejdsområder.

Valget af menighedsråd vil i 2020 finde sted efter et nyt system, hvor ”aftalevalg” er udgangspunktet, og hvor ”afstemningsvalg” kun er en særlig mulighed og altså ikke som hidtil udgangspunktet. 

Menighedsrådet kunne orientere om, hvor mange af de nuværende 10 valgte medlemmer, der genopstiller, og hvor mange nye der bliver behov for. Den 12. maj er altså helt primært orientering

Valget af 10 medlemmer til menighedsrådet vil finde sted på valgmødet 15. september. 

 


Sted Taulov Kirkevej 50, 7000 Fredericia