Lørdag d. 21. november 2020, Kl. 09:00 til kl. 15:30

Dagen begynder med kaffe og morgenbrød.

Herefter foredrag: Johan P.U. Fynbo: Videnskab og Tro: mod- eller med-sætninger?
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn fra Herslev. Dernæst vil han fortælle kort om, hvad han arbejder med indenfor astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at slå meget store knuder på sig selv.

Efter frokost:

Charlotte Rørth: Mit møde med Jesus
Efter adskillige opfordringer og forsøg på aftale, er der lykkedes, at få fat på den meget efterspurgte Charlotte Rørth, der vil fortælle om sine egne spirituelle oplevelser og om dem andre mennesker har betroet hende efter udgivelsen af bogen “Jeg mødte Jesus”.

Dagen sluttes af med kaffe og kage.

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 75 56 26 10 eller 24 60 56 75 kl. 10 - 12 eller via e-mail til Taulovkirketjener@gmail.com senest den 18. november.

Prisen er 125. kr. pr. deltager med fuld forplejning.

Højskoledag
Sted Taulov Kirkevej 50, 7000 Fredericia