Torsdag d. 24. december 2020, Kl. 16:15 til kl. 16:45
Gudstjeneste /v. Finn Rønnow