Torsdag d. 25. februar 2021, Kl. 19:30 til kl. 21:30

Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet. Hermed har hun stået for ”Bibelen 2020”, der er oversat til mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom, en moderne folkebibel. Hvad vinder man - og hvad går tabt, når man oversætter? Det er ikke en bibel til gudstjenestebrug – men hvorfor egentlig ikke? Når bønner og kollekter fornys, hvad gør det så ved ritualerne og ved synet på Bibelen i gudstjenesten?

 

Sogneaften med Birgitte Stoklund Larsen