Musikken betyder meget i Taulov Kirke. Hver søndag fylder en både sangglad og sangstærk menighed sammen med Taulov Kirkes Pigekor kirkerummet med sang.

Vi holder årligt to meget velbesøgte sangaftener. En forårssangaften og en efterårssangaften, hvor der fortælles om og synges forårs- og efterårssalmer i kirken. 
Derefter fortsættes i Sognegården, hvor der - efter et let traktement - synges videre fra Højskolesangbogen. 
 

Kirkens koncerter er varierede og velbesøgte.