Læs en prædiken

En prædiken er en nutidig og vedkommende udlægning af Bibelens tekster.

Til hver søndag er fastlagt nogle tekster fra Bibelen, som præsten læser og prædiker ud fra.

Præsten skriver selv sin prædiken, og heri tolker præsten  nutiden og hverdagens liv, set i kristendommens lys.
En prædiken kan være en øjen-åbner og en vejviser til  at leve i verden, og den har stor betydning for oplevelsen af at komme i kirke.

6. søndag efter trin.docx v. Bente Hjul Johannessen (Evangelietekst Matt 5,20-26)

5. søndag efter trinitatis.docx v. Bente Hjul Johannessen (Evangelietekst Luk 5,1-11)

4. søndag efter trinitatis.docx v. Bente Hjul Johannessen (Evangelietekst: Luk 6,36-42)

3. søndag efter trinitatis.docx v. Bente Hjul Johannessen (Evangelietekst: Luk 15,1-10)

1. søndag efter trinitatis.docx v. Bente Hjul Johannessen (Evangelietekst: Luk 16,19-31)

6. søndag efter påske, 2023.docx v. Bente Hjul Johannessen

5. søndag efter påske.docx v. Bente Hjul Johannessen

Prædiken til Seksagesima søndag.docx v. Bente Hjul Johannessen

Prædiken til 3. søndag efter H3K v. Bente Hjuil Johannessen

Prædiken til nytårsdag 2023 v. Bente Hjul Johannessen