Sogneaften

Sogneaftner i Sognegården 

 

Sogneaftner er foredragsaftner, der arrangeres af menighedsrådets aktivitetsudvalg.

De afholdes i Sognegården den sidste torsdag i måneden kl. 19.30 i månederne september, oktober, januar, februar og marts.  
 

 

   Kalender Sogneaften