Voksenkor


Herslev-Taulov Voksenkor


Koret er et tilbud til sanginteresserede i de to sogne Taulov og Herslev om at deltage i et kor i efterårsmånederne. Dette lejlighedskor har tidligere øvet i Taulov Sognegård. I 2016 flyttede aktiviteten til konfirmandstuen i Herslev Præstegård, Herslev Bygade 8.
Herslev Kirkes kirkesanger Vicki Digmann Schmidt diriger koret og pianist Morten Digmann Schmidt spiller til.
Øvetidspunktet er mandag i tidsrummet kl. 19.00 - 20.30. 

Koret medvirker ved allehelgensgudstjenesten i Herslev Kirke første søndag i november og ved julekoncerten i Herslev Kirke.

Tilmelding kan ske til sognepræst Sara Flokiou: smc@km.dk tlf. 75 56 01 66.