Taulov Kirkes Børnekor


Børnekoret er for alle sangglade drenge og piger i 3.-4. klasser.
Børnene får en grundig introduktion til dét at være korsanger, og de bliver bekendt med kirken og gudstjenesten.


I kortimerne arbejdes der med at lære at bruge stemmen på en sund måde. Vi bruger kroppen meget og laver sanglege, lærer salmer og har nodelære. Når pigerne er klar til det, bliver de optaget i Taulov Kirkes Pigekor og drengene opfordres til at fortsætte i Christiankirkens Drengekor.


Vi øver onsdage kl. 15.30 - 16.15. Det er gratis at deltage.


Nærmere oplysninger og tilmelding til organist Dorthe Gade tlf. 2184 0184 eller DGADE@km.dk