Kirkeklokkerne

I tårnet hænger 2 klokker. Den ældste er en omstøbning, som blev foretaget på stedet i 1876 af en ældre klokke fra 1643.  Denne bærer nu inskriptionen:
I Meilstrup Randers 1876. 
Før omstøbningen:
Claus Tielhoesen i Søholm Jacob Thomsen Harbo lod mig støbe. Mester Claves van Dam. Anno 1643. 
Den yngste klokke er den største, den vejer 500 kg.  Den er fra 1976 og er skænket af gårdejer Peter Ravn, Oddersted.  Den er prydet med et lille vers, som er forfattet af afdøde kirkeværge Harry Svinth Jensen, Taulov:
Jeg kalde vil med klokkeklang
til sognets gamle kirke
at Gud må høre bøn og sang
og signe hjem og virke. 
I tårnrummet ses rester af kanaler til de gamle klokkereb. Siden 1979 sker klokkeringningen automatisk ved ringemaskine.