Bisættelse/Begravelse

Når et menneske dør

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten.

Det er gammel skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes med kirkeklokken kl. 10.30 - 11.00, snarest efter dødsfaldet. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse, og for en samtale med præsten, hvor de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken.

Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted. Et bedemandsfirma kan i øvrigt hjælpe med alt det praktiske.

Priser for gravsteder kan findes her: https://taulovkirke.dk/gravstedstyper-og-priser

Hvordan træffes præsten da for disse henvendelser?

Præsterne træffes oftest hjemme i præsteboligen. Der er ingen særlig træffetid.

Sognepræst Bente Hjul Johannessen telefon.: 29 12 20 53 - mail: BHJO@km.dk

Alle papirsager kan klares ved henvendelse til det fælles Kirkekontor via mail taulov.sogn@km.dk

 

Mindesamvær

I sognegården er der 3 lokaler, der af de pårørende kan lejes til mindesamvær.

    • Lokale A:  ca. 40 personer:         280 kr.
    • Lokale B:  ca. 20 personer:         140 kr.
    • A+B:          60-70 personer:         420 kr.
    • Lokale C:  ca. 40 personer:         280 kr.
    • A+B+C:    max. 120 personer:    700 kr.

Leje aftales med kirketjener Jytte Lund Beck – tlf.: 24 60 56 75.

Taulov kirke sender faktura direkte til de pårørende, og betaling sker direkte til Taulov kirke.

Der kan ikke kan bestilles nogen form for bordopstilling, borddækning og -pyntning, servering, afrydning, opvask eller slutrengøring. Anvendelse af og ansvar for lokalerne påhviler således alene de pårørende.

De pårørende er velkomne til for egen regning at få leveret forplejning og servering udefra. Det er således også de pårørende, der aftaler og afregner alle omkostninger for sådanne bestilte ydelser.

Taulov kirke har ingen ”foretrukne” leverandører i relation til levering af forplejning, servering og oprydning mv.