Våbenhuset

Våbenhuset, som er opført senere end tårnet, er bygget af gule munkesten i sengotisk byggestil. Sydgavlen er forsynet med kamtakker og murfladen er udsmykket med blændingsdekorationer. I 1992 er der foretaget en grundig restaurering af våbenhusets indre. Fra våbenhuset er der opgang til kirkeloftet og tårnet. I kirkemuren lige vest for våbenhuset er anbragt et geodætisk fixpunkt, som angiver højden 50.57 m. over havet.