Malmstager

Stagerne bærer disse inskriptioner:

1: Hans Jensen i Holum hafver forærit Taflof Kjerike dene Metaal som disse Altor Stager er gjort af Anno 1636.

2: hans Jensen i Holum Kiercke Vergie hafver betald Arbeits Lønen met Kirckens Penge Anno 1636. 

Kirken har i tidens løb modtaget mange gaver, mest fra sognets beboere, men også en lille oblatæske, som bærer Christian d. 6 ‘ monogram, er i kirkens varetægt.

Af andre gaver kan nævnes en kopi af Kong Christian d. 3’s Bibel, skænket af menighedsrådet og kirkekassen ved nytår 1929.  Originalen, der er Danmarks ældste helbibel, opbevares på Koldinghus. Kirken ejer to gamle vinkalke, som begge er skænket af daværende ejer af kirken, Agent Bruun, Fredericia.  Kalkene har samme udformning men forskellig størrelse.  Den største bærer inskriptionen: Fornyet i 1793 af Agent Bruun, Fredericia.

Den mindste kalk, der sammen med en lille tallerken af guld og sølv til alterbrød udgør et hjemmeberettelsessæt, som tages i brug, når præsten forretter nadveren i private hjem, bærer inskriptionen: Bekostet til Taulov Kirke af Agent Bruun i Fredericia den 30. Marts 1787.

En tredje alterkalk, som benyttes, når der er altergang, er fra 1923.  Den er skænket til kirken af Kirstine Jensen, f. Dahl, Børup.  Samme giver har også skænket et sølvkrucifiks til alterbordet.  To porcelænsvaser med gyldne korsmotiver er skænket til kirken i nyere tid. For et resterende gavebeløb er i 1998 indkøbt en sølvkande til opbevaring af vin på nadverbordet. Flittige hænder i kirkens venneskare har tilvirket alterdug, dåbsservietter m.m..