Kirkerummet

Korbuen og buen mellem skibet og tårnrummet er store flade spidsbuer.  Loftet i kirkerummet har oprindeligt været et bjælkeloft med synlige bjælker.  Disse er nu dækket af et nedsænket fladt gipsloft, som er opsat først i 1900-årene.  Gipsloftet i koret er dog af noget ældre dato. 
På skibets nordvæg nederst i kirken har indtil sidst i 1800-årene været anbragt et pulpitur. 
I 1962 blev et sakristi, som var anbragt i korets sydside fjernet. Ved samme lejlighed blev billedskærerarbejderne i altertavle og prædikestol restaureret.
Ved istandsættelsen i 1999 blev gavlene på bænkene udsmykket med billedfriser udført af Arne L. Hansen. Han har desuden farvesat hele kirkerummet.