Vielse

Når to skal giftes

Vielser fejres oftest om lørdagen i Taulov Kirke. Eventuel anden ugedag kan aftales med en af præsterne

Et stykke tid inden vielsen aftales der et forberende møde, hvor brudeparret og præsten gennemgår vielsesritualet og taler om parret. Samtalen danner også grundlag for præstens tale til brudeparret ved vielsen

Praktiske spørgsmål kan enten aftales ved mødet eller tidligere via mail eller telefon