Når et menneske dør

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten.

Det er gammel skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes med kirkeklokken kl. 10.30 - 11.00, snarest efter dødsfaldet. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse, og for en samtale med præsten, hvor de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken.

Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted. Et bedemandsfirma kan i øvrigt hjælpe med alt det praktiske.

Hvordan træffes præsten da for disse henvendelser?

Præsterne træffes oftest hjemme i præsteboligen. Der er ingen særlig træffetid.

Sognepræst Finn Rønnow, telefon 75 56 20 70 – mail FJR@km.dk

Sognepræst Bente Hjul Johannessen telefon.: 29 12 20 53 - mail: BHJO@km.dk

Alle papirsager kan klares ved henvendelse til det fælles Kirkekontor via mail taulov.sogn@km.dk