På grund af ombygning af Sognegården er der skåret kraftigt ned på de aktiviteter, der plejer at finde sted i efterårsmånederne.

Højskoledagen afholdes således ikke i 2018