lørdag den 16. november kl. 9.00 – 15.00
Sognegården

 

Dagen begynder med kaffe og morgenbrød. Formiddagens to foredragsholdere Birgitte Bech og Kathrine Bjerregaard skal være guider på den lille sognerejse til Sjælland og Skåne op til påske 2020. Den danner optakt til en markering af, at det er omkring 850 år siden Taulov Kirke og mange andre kirker blev bygget. Vi vil få historisk baggrundsviden om den meget spændende periode i middelalderen. De vil for eksempel sikkert komme ind på borgerkrigen, hvor Svend, Knud og Valdemar strides om magten. Absalon fra den indflydelsesrige Hvideslægt støttede Valdemar, der vandt striden. Absalon fik bygget en af landets største kirker i Sorø. Hans far Asser Rig byggede den smukke Fjenneslev Kirke.

Efter frokosten trænger vi nok til noget andet end foredrag, så der kommer et mere underholdende indslag. Aktivitetsudvalget har fået opfordringer fra Skærbækboere om et genhør med bysbarnet Anne Lise Quorning. Det synes vi også ville være en god idé. Hun tager sin mand operasanger Jesper Brun-Jensen med. De optrådte sidst ved en kirkekoncert i 2013. Jesper Brun Jensen har sunget en lang række store partier for basstemme især på Den Jyske Opera. Anne Lise Quorning har en smuk sopranstemme, men bruger den kun lejlighedsvis som solist. Hendes smittende sangglæde kommer mest til udtryk gennem hendes store arbejde for Folkekirkens Ungdomskor både på landsplan og i den kirke, hvor hun er organist – Fredenskirken i Viby.
Anne Lise og Jesper vil skiftes til at synge og akkompagnere på klaveret.

Dagen sluttes af med kaffe og kage.

Tilmelding til højskoledagen
til kirkekontoret på tlf. 75 56 26 10 eller 24 60 56 75 kl. 10 - 12 eller via e-mail til Taulovkirketjener@gmail.com senest den 13. november.

Prisen er 125. kr. pr. deltager med fuld forplejning.