Kontakt til Taulov sogns menighedsråd
Henvendelse til menighedsrådet: Send mail til 7915@sogn.dk
Faktura, regninger o.l.: Send mail til  taulov.sogn@KM.DK
 

Formand:
Niels Christian Henneberg
Vigøvej 31, Skærbæk

Tlf. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
nchenneberg@mail.dk

Taulov sogns menighedsråd
Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 75 51 32 86 / 20 83 63 46
Inge Lise Madsen, Askevænget 12, Taulov. 75 56 32 31 / 30 35 24 26
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Karina Koed Aasted, Bærhaven 15, Taulov. 75 94 30 30 / 61 55 80 25
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 21 73 75 62
Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 23 61 24 39
Helle Ohrt Johansen, Hagenørvej 59, Skærbæk. 30 52 75 70
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43.


Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)
 

Menighedsrådets konstituering

Menighedsrådet har konstitueret sig således:

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Inge Lise Madsen
Kasserer: Karina Koed Aasted
Sekretær: Lisbeth Bagunck
Kontaktperson: Ove Brorsbøl
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.