Kontakt til Taulov sogns menighedsråd
Henvendelse til menighedsrådet: Send mail til 7915@sogn.dk
Faktura, regninger o.l.: Send mail til  taulov.sogn@KM.DK
 

Formand:
Niels Christian Henneberg
Vigøvej 31, Skærbæk

Tlf. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
nchenneberg@mail.dk

Taulov sogns menighedsråd
Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 20 83 63 46
Inge Lise Madsen, Askevænget 12, Taulov. 75 56 32 31 / 30 35 24 26
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 21 73 75 62
Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 23 61 24 39
Helle Ohrt Johansen, Hagenørvej 59, Skærbæk. 30 52 75 70
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43.
Gunner Bjerre-Henriksen, Slåenvej 54, Taulov, 75 56 20 14

Finn Rønnow (sognepræst, født medlem af rådet) 
Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)

Menighedsrådets konstituering

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand og kasserer: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Inge Lise Madsen
Sekretær: Lisbeth Bagunck
Kontaktperson: Ove Brorsbøl
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.