Kontakt til Taulov sogns menighedsråd
Henvendelse til menighedsrådet: Send mail til 7915@sogn.dk
Faktura, regninger o.l.: Send mail til  taulov.sogn@KM.DK
 

Formand:
Niels Christian Henneberg
Vigøvej 31, Skærbæk

Tlf. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
nchenneberg@mail.dk

 

VALG AF NYT MENIGHEDSRÅD

Tirsdag d. 15. september 2020 blev der holdt valgforsamling i sognegården.

Efter et nyt regelsæt fra Kirkeministeriet vælges nye menighedsråd nu af de sognemedlemmer, der møder op til valgforsamling. Man kan godt tale om sognets generalforsamling.

57 medlemmer af menigheden i Taulov Sogn blev registret og fik udleveret stemmesedler.

Corona-situationen afholdt flere trofaste kirkegængere fra at møde op. Kirkeministeriet har af den grund ikke åbnet for afstemning ved fuldmagt, så flere måtte desværre kigge forgæves efter muligheden for at deltage i valget.

Til valget opstillede 7 af de nuværende medlemmer af menighedsrådet, og 4 kandidater stillede op for første gang.

Til det menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent 2020, og som derefter vil fungere i en 4-års periode, valgtes følgende 9 medlemmer:

 • Conny Jensen
 • Frank Nissen
 • Kristoffer Eriksen
 • Lisbeth Bagunck
 • Niels Chr.  Henneberg
 • Niels Jørn Krogh
 • Ove Brorsbøl
 • Peter Holm
 • Sven Kjær

Efter valg af det ny menighedsråd blev der stemt om 3 suppleantpladser, som gik til:

 • Henning Erbs
 • Leif Larsen
 • Thomas V. Mikkelsen

Kirkeministeriets nye regelsæt, der således i praksis har det tidligere ”fredsvalg” som udgangspunkt, åbner dog mulighed for afstemningsvalg d. 17. nov. 2020, hvis der senest d. 13. oktober indleveres alternative kandidatlister.

På valgbestyrelsens vegne
Niels Chr. Henneberg

 

Taulov sogns menighedsråd indtil 29/11.
Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 20 83 63 46
Inge Lise Madsen, Askevænget 12, Taulov. 75 56 32 31 / 30 35 24 26
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 21 73 75 62
Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 23 61 24 39
Helle Ohrt Johansen, Hagenørvej 59, Skærbæk. 30 52 75 70
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43.
Gunner Bjerre-Henriksen, Slåenvej 54, Taulov, 75 56 20 14

Finn Rønnow (sognepræst, født medlem af rådet) 
Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)

Menighedsrådets konstituering

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand og kasserer: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Inge Lise Madsen
Sekretær: Lisbeth Bagunck
Kontaktperson: Ove Brorsbøl
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.