Sogneaftner i Sognegården 

 

Sogneaftner er foredragsaftner, der arrangeres af menighedsrådets aktivitetsudvalg.

De afholdes i Sognegården den sidste torsdag i måneden kl. 19.30 i månederne september, oktober, januar, februar og marts.  
 

 

Torsdag den 26. september kl. 19.30
Henrik Bækgaard: “Trosvalgenes kampplads”
Intet menneske har adgang til en absolut forståelse af, hvad meningen med livet er. Derfor er vi afhængige af antagelser, som vi sætter vores lid til. Nogen vælger en religion, andre abonnerer på andre livsforståelser, men vi er alle troende, da vi ikke kan vide om, vi har ret.

Henrik Bækgaard vil inddrage kristne tænkere (herunder Kierkegaard og Løgstrup), en ateist som Nietzcshe, oplysningsfilosoffer og vil naturligvis give nogle bud på hvad kristne tror på - og ikke tror på. 

 

Torsdag den 31. oktober kl. 19.00

Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy

Efter 30 års skrivesucces om konger og dronninger skildrer Maria Helleberg sin egen vilde familiehistorie i den medrivende slægtsroman ”Kvinderne fra Thy”. Vi suges ind i et portræt af livet på landet som det tegnede sig for kvinder i 1800-tallet. Vi hører at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på gulvet og om at udfordre fastlåste normer og skabe muligheder for sig selv. Få et fornyet indblik i den nære historie og mød Danmarks populære forfatterinde.