Sogneaftner i Sognegården 

 

Sogneaftner er foredragsaftner, der arrangeres af menighedsrådets aktivitetsudvalg.

De afholdes i Sognegården den sidste torsdag i måneden kl. 19.30 i månederne september, oktober, januar, februar og marts.  
 

Torsdag den 31. januar kl. 19.30

Anders Laugesen
Folkekirken og danskernes tro

Betydningen af, at danskerne igennem kirken har fået et fælles fundament for tydningen af livet, kan ikke overvurderes. Men hvad sker der, når den fælles arv udmagres uden at nyt kommer til?

Anders Laugesen vil tale om de udfordringer folkekirken står over for og give bud på hvordan folkekirken fortsat kan forblive folkets kirke.

Anders Laugesens stemme er kendt af mange, der lyttede til hans interviews fra skurvognen i Voldum på det nu nedlagte radioprogram “Mennesker og Tro”. 

 

Torsdag den 28. februar kl. 19.30

Annemarie Hessellund Beanland
Firs, Fed og Færdig! – eller hva’?

Hvornår begynder omverdenen at se på én som gammel - til trods for, at man ikke selv synes, man er gammel? 74-årige Annemarie Hessellund Beanland filosoferer humoristisk over det at blive pensioneret og fri. Hvordan opfattes vi, det såkaldte grå guld?

 

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 

Ronald Pedersen:
Fra vikingerne til A. P. Møller - kirken rejste med

Tidligere sømandspræst Ronald Pedersen fra Ebeltoft fortæller... Danmark er en søfartsnation. I mere end 1000 år har danske skibe pløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, enten ombord eller ved at oprette Sømands- og Udlandskirker i mange lande. Ronald Pedersen (som i dag er pensionist) har i over 30 år været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt om i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London), samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år, - alle årene i samarbejde med sin hustru Inge. Han vil fortælle om de danskes færden gennem tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.