Sogneaftner i Sognegården 

 

Sogneaftner er foredragsaftner, der arrangeres af menighedsrådets aktivitetsudvalg.

De afholdes i Sognegården den sidste torsdag i måneden kl. 19.30 i månederne september, oktober, januar, februar og marts.  
 

Sogneaften

Torsdag den 27. februar kl. 19.30
Sognegården

Bent Andreasen:
Kirkekunst med kant.  Arne Haugen Sørensens kristne motiver.

Foredraget er med billeder og vil sætte fokus på en af de kirkekunstnere, som på en markant og nytænkende måde har været med til at forny kirkekunsten. Arne Haugen Sørensens billeder er aldrig traditionelle eller ”pæne”, men de er nøgterne, alt det overflødige er skrællet af, så vi kommer ud til kanten – og ind til kernen af hvad der er på spil, når det gælder tro og eksistens og kristendommens røde tråd. Vi gennemgår udvalgte værker – og søger sammen ind til motivkredse som: Uddrivelse, vandringsmand, Isak, bebudelse og fødsel, Judaskys, kors og opstandelse.

Desuden vil foredraget til sidst sætte fokus på de nye værker som er købt til Sognegården både af denne kunstner samt af Adi Holzer, som arbejder fantasifuldt og farverigt med motiver, der også rummer åndelige og kristelige emner.
 

Sogneaften

Torsdag den 26. marts kl. 19.30
Sognegården

Morten Skovsted:
Nye salmer

Sognepræst Morten Skovsteds holder foredrag om nye salmer med udgangspunkt i salmebogstillægget 100 salmer, som vi også benytter i Taulov Kirke. Han var formand for redaktionsudvalget bag salmebogen og initiativtager til Salmedatabasen, der rummer omkring 2000 salmer. Han vil komme med refleksioner omkring kvalitetsbegrebet i salmetekster og melodier samt en anekdote eller to. Og så skal vi naturligvis synge en række af salmerne.