2020

Onsdag den 22. januar kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 26. februar kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 blev aflyst

Tirsdag den 28. april. kl. 19.00 blev aflyst

Onsdag den 27. maj kl. 19.00  Se dagsorden

Onsdag den 24. juni kl. 19.00 

 

2019

Tirsdag den 29. januar kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 20. februar.kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 20. marts kl. 19.00  Se referat

Torsdag den 25. april. kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 22. maj kl. 19.00  Se referat

Torsdag den 26. juni kl. 19.00   Se referat

Onsdag den 28. august kl. 19.00   Se referat

Onsdag den 25. september kl. 19.00   Se referat

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00   Se referat

Onsdag den 27. november kl. 19.00   Se referat