2021

Onsdag den 20. januar kl. 19.00  Se dagsorden

2020

Onsdag den 22. januar kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 26. februar kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 blev aflyst

Tirsdag den 28. april. kl. 19.00 blev aflyst

Onsdag den 27. maj kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 24. juni kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 26. august kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 23. september kl. 19.00  Se referat

Onsdag den 28. oktober kl. 19.00  Se referat

Torsdag den 26. november kl. 17.00  Se referat

Torsdag den 26. november kl. 19.30  Se referat